mgr inż. Karolina Matuszek-Siodmok ur. 25.11.1980

2003 dyplom inżyniera Politechnika Śląska Wydz. Budownictwa
2005 dyplom magistra Politechnika Opolska Wydz. Budownictwa

2003-2005 ERBUD sp. z o.o. Rybnik
2005-2008 Projekt3 s.c Rybnik
2009 własna działalność gospodarcza

2008 uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami
        budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
        budowlanej
mgr inż. Krzysztof Siodmok ur. 12.05.1979

2003 dyplom inżyniera Politechnika Śląska Wydz. Budownictwa
2005 dyplom magistra Politechnika Opolska Wydz. Budownictwa

2003-2009 ZUI. Rybnik
2009 własna działalność gospodarcza

2008 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
        robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
        konstrukcyjno-budowlanej