2k oferuje pełen zakres obsługi procesu budowlanego. Przygotowanie i realizacja inwestycji:
 • projekty budowlane konstrukcji budynków i budowli
 • projekty wykonawcze konstrukcji
 • projekty budowlane budynków mieszkalnych, obiektów handlowo-usługowych, obiektów przemysłowych
 • projekty przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania, termomodernizacji
 • adaptacja projektów typowych
 • projekty zamienne do projektów budowlanych
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 • inwentaryzacje
 • nadzór budowlany - pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
 • nadzór autorski
Obsługa istniejących obiektów:
 • okresowe kontrole obiektów budowlanych
 • oceny stanu technicznego budynków
Dzięki stałej współpracy z projektantami innych branż pracownia przygotowuje kompleksową dokumentację budowlaną.